ПОРЯДОК стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Бершадської районної державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ керівника апарату

райдержадміністрації

                                                                     від     23 серпня 2019 року      №     6   _

 

 

 

 

Зареєстровано в Головному територіальному

управлінні юстиції у Вінницькій області

29 серпня 2019 року за № 98/1752

 

 

 

 

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Бершадської районної державної адміністрації

 

 1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Бершадської районної державної адміністрації (далі - райдержадміністрації).

 

 1. У цьому Порядку термін «молодь» означає громадян України віком до 35 років, які є студентами вищих навчальних закладів або отримали вищу освіту та не перебувають на посадах державної служби.

 

 1. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності райдержадміністрації та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.

 

 1. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті райдержадміністрації (далі - стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу апарату райдержадміністрації, що оформлюється наказом керівника апарату райдержадміністрації, а у разі відсутності керівника апарату – заступника, який виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.

 

 1. Стажування молоді в апараті та структурних підрозділах без статусу юридичних осіб публічного права райдержадміністрації може здійснюватися з ініціативи керівника апарату райдержадміністрації або його заступника, керівників вищих навчальних закладів, молодіжних громадських формувань та осіб, які бажають пройти стажування.

 

 1. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату райдержадміністрації, а саме:

повний робочий день - понеділок-четвер з 8.00 до 17.15 год., п’ятниця з 8.00 до 16.00 год., обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.;

неповний робочий день передбачає роботу стажиста не менше ніж 4 години у робочі дні.

 

 1. На період стажування в апараті райдержадміністрації за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату райдержадміністрації.

 

 1. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджує керівник стажування.

Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).

Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.

Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.

 

 1. Керівник стажування:

- складає та затверджує індивідуальний план стажування;

- забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;

- забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;

- залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).

 

 1. Стажист:

- зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;

- зобов’язаний додержувати правил внутрішнього службового розпорядку апарату райдержадміністрації, етики та культури поведінки;

- може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;

- має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.

 

 1. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом.

 

 1. Керівник стажування після закінчення стажування готує довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до служби управління персоналом разом з усіма документами про проходження стажування.

 

 1. Стажування проходить на безоплатній основі. Райдержадміністрація не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті райдержадміністрації, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                       Тетяна ГРЕСЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Порядку стажування громадян

з числа молоді, які не перебувають на

посадах державної служби, в апараті Бершадської районної державної адміністрації

(пункт 8)

 

 

 

            ЗАТВЕРДЖУЮ

            Керівник стажування

               __________           ______________   
                         (підпис)                 (ініціали, прізвище)

             ______ ___________  20___ року

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

 

____________________________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

 в ______________________________________________

(назва структурного підрозділу)

з ______ по _______ 20___ року

 з/п

Назва завдання

Строк виконання

Результати виконання

1

 2

 3

 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, яка проходить стажування


_________
(підпис)


___________________________
(ініціали, прізвище)