До уваги автомобільних перевізників! Конкурс!

Бершадська районна державна адміністрація як організатор оголошує про проведення     03 травня 2019 року конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  території Бершадського району Вінницької області(внутрішньорайонні маршрути) (див. таб.)

 Конкурс із  перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі  території Бершадського району Вінницької області(внутрішньорайонні маршрути)проводиться відповідно до   статей 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами), від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (із змінами), наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу

комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (із змінами).

Умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Бершадського району  (далі – Умови), затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 21 січня 2019 року № 16 «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Бершадського району Вінницької області (внутрішньорайонні маршрути)» зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 лютого 2019 року за № 11/1665.

Відповідно до Умов конкурсу на приміських автобусних маршрутах загального користування мають використовуватися автобуси категорії М2 класу А та В та (або) категорії М3 класу А, В та І, II, III;

 Рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен  за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту.

Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.

Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії класу комфортності основних транспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.

На кожному об’єкті конкурсу, перевізник повинен забезпечити роботу

транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 року та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року.

Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту.

Відповідно до чинного законодавства України перевізник зобов’язаний здійснювати пільгові перевезення пасажирів.

У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають умовам конкурсу, вони мають право подавати до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та документи, що містять       характеристику наявних автобусів, які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а також інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

У разі  відсутності  перевізників-претендентів, які мають автобуси, що  відповідають  умовам конкурсу,  конкурс проводиться серед претендентів, які  пропонують використовувати на даному маршруті автобуси, що відповідають  вимогам безпеки, але не відповідають умовам конкурсу за класом,   пасажиромісткістю, параметрами комфортності, з урахуванням поданих  інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку автобусів, які  будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років.

Перевізник-претендент подає на розгляд конкурсної комісії обґрунтовану вартість перевезення пасажира за один кілометр згідно з об’єктом конкурсу.

Для забезпечення належної якості та безпеки  перевезень пасажирів на автобусних маршрутах встановлюються додаткові умови щодо:

наявності у перевізника GPS системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті та договору про надання доступу до телеметричних даних приладів, встановлених на транспортних засобах перевізника та відображення цих даних на сервері Оперативного диспетчерського центру (ОДЦ) Департаменту житлово-комунальногогосподарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної адміністрації;

надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу, в паперовому та електронному вигляді, інформації (на компакт-диску), зокрема фото автобусів, що пропонуються (державний номерний знак, загальний вигляд, салон) та фото матеріально-технічної бази.

Договір з  переможцем конкурсу Організатор укладає  на термін від трьох до п'яти років.

У разі відсутності в  переможця конкурсу  автобусів, що відповідають  цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами комфортності, але відповідають вимогам безпеки, організатор укладає з ним договір на один рік.

У разі зміни розміру тарифів на перевезення пасажирів, перевізник надає Організатору обґрунтований розрахунок та укладає з ним додаткову угоду.

До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт»                                 та пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (із змінами).

Документи, що подаються для участі у конкурсі, повинні відповідати вимогам Закону України «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами).

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об’єкт конкурсу окремо заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1Порядку проведення конкурсу, і такі документи:

  1. Нотаріально завірена копія ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);
  2. Перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з позначкою «з місцем водія/без місця водія»), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знаку, року випуску транспортного засобу (додаток 2 Порядку проведення конкурсу);
  3. Відомості про автобуси, які будуть використовуватися на автобусному маршруті (додаток 3Порядку проведення конкурсу)
  4. Копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;
  5. Копія документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);
  6. Перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;
  7. Копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;
  8. Анкета до заяви на участь в конкурсі (додаток 4Порядку проведення конкурсу);
  9. Копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються , підписуються уповноваженою особою перевізника – претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником – претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

На конвертах із позначками «№ 1» та «№2» зазначаються дата конкурсу та назва перевізника – претендента, який подає документи для участі у конкурсі.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.

Важливо: Плата за участь у конкурсі перевізниками – претендентами не вноситься.

Додатково до документів для участі у конкурсі, які подаються у закритому конверті з позначкою «№1», подаються довідки довільної форми з інформацією про те, що перевізником – претендентом (вказується найменування перевізника) не вносилася плата за участь у конкурсі у зв’язку з відсутністю такої вимоги в оголошенні Бершадської районної державної адміністрації про проведення конкурсу, розміщеному у друкованому виданні.

Необхідну інформацію про об’єкти конкурсу, бланки документів для участі у конкурсі можна отримати з дня публікації оголошення  до 15 квітня

2019 року включно за адресою: м.Бершадь, вул.Героїв України, 22, кабінет управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації , 1-й поверх, тел: 2-38-85, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (режим роботи: з понеділка до четверга – з 8 год.00хв. до 17год15хв., п’ятниця – з 8 год.00хв. до 16год.00хв., обідня перерва - 12год.00хв. до 13год.00хв.).

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі – до 15 квітня 2019 року до 8 год.00хв. до 17год15хв. включно  за адресою: м.Бершадь, вул.Героїв України, 22, кабінет управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, 1-й поверх.

Дата проведення засідання районного конкурсного комітету – 03 травня 2019 року.

Початок роботи – о 10 год.00хв. Адреса: м.Бершадь, вул.Героїв України, 22, кабінет управління агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації, 2-й поверх.

Реєстрація перевізників – претендентів, які беруть участь у конкурсі, учасників проводиться з 9год.00 хв.  24 квітня 2019 року.

Представлення інтересів перевізника – претендента на конкурсі (окрім керівника) здійснюється за наявною завіреною належним чином довіреністю, наданої перевізником – претендентом .

Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом відповідно до вимог Закону України та Порядку проведення конкурсу.

Перевізники – претенденти, які брали участь у конкурсі, які відповідно до прийнятих рішень про результати конкурсу отримали відповідні дозволи для виконання перевезень, зобов’язані здійснювати пільгові перевезення пасажирів згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок: (04352) 2-38-85, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1104506
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
За весь час
26
638
7360
5799
18763
1029244
1104506

Ваш IP: 3.214.184.250
2020-01-19 01:16
Січень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2